Aktyviosios klasės sprendimas

Interaktyvioji pamoka - tai interaktyviojoje lentoje pritaikyta demonstruoti interaktyviųjų skaidrių pateiktis bei pateikties naudojimo scenarijus.

Kiekvieną pamoką sudaro 8-12 skaidrių, skirtų mokiniams sudominti, temai aktualinti, naujai medžiagai pateikti, žinioms ir gebėjimams įtvirtinti, vertinti bei įsivertinti.

Parengti pamokų scenarijai - metodinė pagalba mokytojui, rengiantis pamokai ir per pamoką. Scenarijuje mokytojui pateikiama bendra pamokos informacija (tema, priemonės, mokinių pasiekimai, mokymosi uždaviniai) ir kiekvienos skaidrės naudojimo per pamoką aprašai - metodinės ir technologinės rekomendacijos (kokias veiklas, veiksmus atlikti interaktyviojoje lentoje ir pan.)
 
Pamoką sudaro 3 dalys:
 1. Įvadinė dalis skirta mokinių sudominimui nauja tema, jų turimos patirties išsiaiškinimui bei pamokos uždavinių formulavimui;
 2. Pagrindinė dalis - susipažinimui su nauja tema, klausimai, užduotys mokinių žinioms bei įgūdžiams formuoti, įtvirtinti;
 3. Baigiamoji dalis - klausimai ir užduotys pamokos apibendrinimui, į(si)vertinimui.
   
Kiekvienai interaktyviajai pamokai būdinga tai, kad joje mokytojai ras medžiagos mokiniams sudominti, turimai patirčiai, naujai medžiagai išsiaiškinti, žinioms bei gebėjimams įtvirtinti, pritaikyti, vertinti ar įsivertinti. Naudojant skaitmeninį mokymo turinį interaktyviosiose pamokose:
 
 • lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų ir uždavinių, paprasčiau dirbti;
 • stiprinama mokinių motyvacija (skatinamas smalsumas, mokiniai lengviau susitelkia darbui, greičiau susidomi ir kt.);
 • lengviau gaunama grįžtamoji informacija (naudingos tam skirtos užduotys, sužadinimai, apibendrinimai, aktyviojo balsavimo sistema ir kt.);
 • mokiniai aktyvesni (susidomėję atlieka užduotis, sukaupia dėmesį ir kt.);
 • greičiau ir lengviau išsiaiškinama nagrinėjama medžiaga (nauja informacija siejama su senesne, lengviau suprantama, įsimenama ir kt.);
 • patogu mokyti ir mokytis (lengva naudotis pamokomis ir scenarijumi, aišku, nesudėtinga ir kt.);
 • aktyviai dirbama visą pamoką (darbas vyksta greičiau, mažiau pastangų rengtis pamokai ir kt.);
 • per pamoką gaunama daugiau ir įvairesnės informacijos, taip formuojamas patrauklesnis pedagogo specialybės įvaizdis.
Jau turime paruoštus interaktyviųjų pamokų rinkinius šiems dalykams:

I. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (5-7m.).
II. Pradinis ugdymas 1-2 kl. integruotas kursas: lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, matematika. 
III. Matematika 5-6, 9-10 kl.
IV. Gamta ir žmogus 5-6 kl.
V. Biologija 7,9 kl.
VI. Fizika 7 kl.
VII. Istorija 7 kl.
VIII. Lietuvių kalba 9 kl.

Visą interaktyviųjų pamokų sąrašą galima rasti čia: www.aktyviklase.lt/resursai/aktyviu-pamoku-sarasas/

Pastaba: dėl galimybės pamatyti ar įsigyti skaitmeninį mokymo(si) turinį maloniai kviečiame kreiptis į mūsų švietimo sistemos koordinatorius. Kontaktai: www.aktyviklase.lt/kontaktai/

  Prisijunkite ir parsisiųskite interaktyviąsias pamokas čia

Kontaktai

Norite, kad ir jūsų mokykloje atsirastų „Aktyvios klasės“ sprendimai?

Susisiekite su mumis nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

Kontaktą matysite pasirinkę miestą iš sąrašo
Turite klausimų?

Susisiekite su mumis

info@aktyviklase.lt
+370 614 22022