Aktyviosios klasės sprendimas - Interaktyviosios pamokos - Interaktyviųjų pamokų sąrašas

 

I. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: integruotos veiklos pamokos 5-7 metų vaikams.

 1. Rudenėlio šventė
 2. Metų laikai
 3. Medžiai
 4. Mano namas
 5. Laukiniai ir naminiai gyvūnai
 6. Laukiniai ir naminiai paukščiai
 7. Mūsų Tėvynė Lietuva
 8. Profesijos
 9. Gero elgesio ABC
 10. Mano šeima


 

II. Pradinis ugdymas. Integruotas kursas: lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas.

1 klasė

 1. Žaidžiame ir mokomės
 2. Kas ką mato?
 3. Pagalbos telefonas
 4. Rudens pintinė
 5. Ko nėra?
 6. Laiškas
 7. Ledas, vėjas, sniegas
 8. Kalėdų eglutė
 9. Laukiniai ir naminiai paukščiai
 10. Kaip sustabdyti akimirką?
 11. Lietuvos simboliai
 12. Laikas
 13. Diena ir naktis
 14. Savaitė, mėnuo
 15. Metų laikai
 16. Giminės medis
 17. Praeitis ir ateitis
 18. Ką žmonės dirba visą dieną?
 19. Atostogos
 20. 2 klasės link

 

2 klasė

 1. Batai (apavas)
 2. Saldu – rūgštu
 3. Temperatūra
 4. Elektra
 5. Vanduo
 6. Projektas „Baltija“
 7. Namai ir apranga kituose kraštuose...
 8. Drabužiai
 9. Liga
 10. Planas
 11. Kelionėje
 12. Projektas „Neringa“
 13. Koks šiandien oras?
 14. Vaivorykštė
 15. Vėjas
 16. Projektas „Medžiai“
 17. II klasės kurso apibendrinimas „Sveika, vasara!

 

III. Biologija

7 klasė

 1. Ląstelės membranos veikla
 2. Žaliųjų ląstelių veikla
 3. Kaip ląstelės apsirūpina energija
 4. Kaip klasifikuoti ir atpažinti organizmus
 5. Apibendrinkime. 1 skyrius „Nuo ląstelės iki organizmo“
 6. Virusai – tarpininkai tarp negyvojo ir gyvojo pasaulio
 7. Nematomas bakterijų pasaulis
 8. Pirmuonys – vienaląsčiai protistai
 9. Paprastos sandaros grybai
 10. Apibendrinkime. 2 skyrius „Paprasčiausios sandaros organizmai“
 11. Augalų pasaulyje paprasčiausios yra samanos
 12. Plikasėkliai brandina sėklas, bet nežydi
 13. Gaubtasėkliai – tobuliausi augalai
 14. Apibendrinkime. 3 skyrius „Augalai – žalia Žemės spalva“
 15. Kirmėlės juda be kojų
 16. Nariuotakojai visur: ore, vandenyje ir sausumoje
 17. Apibendrinkime. 4 skyrius “Gyvūnai, neturintys stuburo“
 18. Žuvys prisitaikiusios gyventi vandenyje
 19. Paukščiai – vieninteliai gyvūnai, turintys plunksnas
 20. Žinduoliai jauniklius maitina pienu
 21. Apibendrinkime. 5 skyrius „Stuburiniai gyvūnai“
 22. Skirtinga organizmų mityba
 23. Gyvėdžių mitybos grandinės
 24. Kaip organizmai prisitaikę išgyventi
 25. Apibendrinkime. 6 skyrius „Sudėtingi organizmų tarpusavio ryšiai“

 

9 klasė

 1. Gyvūnų audiniai
 2. Augalų audiniai
 3. Energijos virsmai organizme
 4. Vandens judėjimas pro plazminę membraną
 5. Genetiškai modifikutų maisto produktų kūrimas
 6. Skyriaus "Ląstelė - gyvybės pagrindas" apibendrinimas
 7. Kraujas - skystasis audinys
 8. Kraujotakos sistema
 9. Skyriaus "Kraujas ir kraujotakos sistema" apibendrinimas
 10. Virškinimas susijęs su fermentų veikla
 11. Virškinimas prasideda burnoje
 12. Maistas baigiamas virškinti žarnyne
 13. Skyriaus "Virškinimo organų sistema" apibendrinimas
 14. Oro kelionė kvėpavimo takais
 15. Dujų apykaita plaučiuose ir audiniuose
 16. Skyriaus "Kvėpavimo organų sistema" apibendrinimas
 17. Kokie yra šalininmo organai
 18. Inkstuose susidaro šlapimas
 19. Skyriaus "Šalinimas" apibendrinimas
 20. Pastovi kūno temperatūra
 21. Organizmui būtina pastovi gliukozės koncentracija
 22. Skyriaus "Homeostazė" apibendrinimas
 23. Nervų sistemos sandara
 24. Centrinė nervų sistema
 25. Akis- regos organas.
 26. Ausis- ne tik klausos organas
 27. Pagrindinės žmogaus griaučių dalys
 28. Skyriaus "Nervų sistema" apibendrinimas
 29. Nelytinis dauginimasis. Mitozė.
 30. Lytinis dauginimasis. Mejozė
 31. Augalų ir gyvūnų apvaisinimas ir vystymasis
 32. Apvaisinimas ir vaisiaus vystymasis
 33. Organizmų klonavimas
 34. Skyriaus "Organizmų dauginimasis" apibendrinimas

 

IV. Gamta ir žmogus

5 klasė

 1. Galvok ir dirbk kaip mokslininkas
 2. Skyriaus "Tyrinėk, atrask, pažink" apibendrinimas
 3. Augalai, gyvūnai ir grybai šalia mūsų
 4. Kaip grupuoti pagal požymius
 5. Kas kuo minta
 6. Visus maitina augalai
 7. Kur dingsta nukritę lapai
 8. Visi vienas kitam reikalingi
 9. Skyriaus "Gyvoji gamta" apibendrinimas
 10. Aplinką pažįstame jutimo organais
 11. Kodėl matome daiktus
 12. Spalvotas pasaulis
 13. Ar akys nemeluoja?
 14. Rega
 15. Kaip atsiranda garsas
 16. Skyriaus "Aplinka ir mes" apibendrinimas
 17. Kodėl reikia valgyti?
 18. Ką gauname su maistu
 19. Maisto kelias
 20. Darbas kartu
 21. Sveika mityba
 22. Būk aktyvus, judrus - ir būsi sveikas
 23. Skyriaus "Mūsų kūnas" apibendrinimas
 24. Viskas juda
 25. Jėgos
 26. Tamprumo jėga
 27. Trinties jėga
 28. Skyriaus "Energija, judėjimas, jėgos" apibendrinima
 29. Pažinkime medžiagas
 30. Grynos medžiagos ir mišiniai
 31. Tirpalų rūšys
 32. Kam žmonės ženklina medžiagas
 33. Sveikatai žalingos medžiagos
 34. Skyriaus "Medžiagų pasaulis" apibendrinimas
 35. Elektros krūviai ir jų sąveika
 36. Elektros grandinė
 37. Elektros energijos šaltiniai
 38. Magnetai
 39. Žemė - didelis magnetas
 40. Skyriaus "Elektra ir magnetas" apibendrinimas

 

6 klasė

 1. Tyrinėtojai matuoja labai tiksliai
 2. Kas slepiasi daiktų viduje
 3. Veidrodžiai atspindi pasaulį
 4. Didinamasis prietaisas – mikroskopas
 5. Skyriaus "Tyrinėk, atrask, pažink" apibendrinimas
 6. Žvaigždės ir žvaigždynai
 7. Saulė - žvaigždė, o Žemė - planeta
 8. Saulės šeima
 9. Kaip matuojamas laikas
 10. Mūsų kaimynas Mėnulis
 11. Saulės ir Mėnulio užtemimai
 12. Skyriaus "Žvaigždėtasis dangus" apibendrinimas
 13. Ląstelė - mažiausia organizmo dalelė (1)
 14. Ląstelė - mažiausia organizmo dalelė (2)
 15. Apie organizmus, sudarytus tik iš vienos ląstelės
 16. Apie organizmus, sudarytus iš daugelio ląstelių
 17. Mikroorganizmai aplink mus
 18. Ląstelės, audiniai, organai
 19. Skyriaus "Vienaląsčiai ir daugialąsčiai organizmai" apibendrinimas
 20. Savo požymius organizmai perduoda palikuonims
 21. Kaip dauginasi vienaląsčiai organizmai
 22. Kaip dauginasi daugialąsčiai organizmai
 23. Kam augalams reikalingi žiedai
 24. Kaip gyvūnai susilaukia palikuonių
 25. Skyriaus "Gyvybė kuria gyvybę" apibendrinimas
 26. Kaip sudarytos medžiagos
 27. Medžiagų būsenos
 28. Vanduo tirpina medžiagas
 29. Oras - dujų mišinys
 30. Medžiagų kitimai
 31. Medžiagų įvairovė
 32. Skyriaus "Nematomos medžiagų dalelės" apibendrinimas
 33. Gamintojai gamina maistą ir kurą
 34. Degimas
 35. Kvėpuodami gauname energijos
 36. Skyriaus "Žemė - deguonies planeta“ apibendrinimas
 37. Nuolat kintanti mūsų planeta
 38. Skyriaus „Gyvybės kilmė“apibendrinimas
 39. Atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas
 40. Skyriaus „Žmogus keičia Žemę „ apibendrinimas

 

V. Fizika

7 klasė

 1. Kas yra fizika?
 2. Mes – Saulės sistemos gyventojai
 3. Ar matomas šviesos spindulys?
 4. Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai
 5. Šešėlis ir pusšešėlis
 6. Mėnulio fazės. Planetų judėjimas
 7. Šviesos atspindys
 8. Veidrodžiai
 9. Lęšis. Akis
 10. 2 Skyriaus „Šviesos pasaulyje“ apibendrinimas ir kartojimas
 11. Iš ko sudaryti kūnai?
 12. Atomų ir molekulių judėjimas
 13. Medžiagos būsenos
 14. 3 Skyriaus „Medžiagos ir šiluma“ apibendrinimas ir kartojimas
 15. Įelektrinimas
 16. Elektros srovė
 17. Elektros energija
 18. Elektrinės grandinės
 19. 4 Skyriaus „Elektra“ apibendrinimas ir kartojimas
 20. Fizikiniai dydžiai
 21. Matematikos pagrindai. Paklaidos.
 22. Kūnų matmenų radimas      
 23. Plotas ir tūris
 24. Medžiagos tankis
 25. 5 Skyriaus „Fizikiniai dydžiai ir jų matavimai“ apibendrinimas ir kartojimas

 

VI. Matematika

5 klasė

 1. Natūralieji skaičiai
 2. Dydžiai kasdienybėje. Masė
 3. Dydžiai kasdienybėje. Laikas
 4. Skaičiai su kableliu
 5. Skaičių spindulys
 6. Mažiau, daugiau, lygu. Skaičių palyginimas nenaudojant skaičių spindulį.
 7. Apvalinimas. Apvaliname iki dešimtųjų, šimtųjų, tūkstančių,...
 8. Liniuotė
 9. Matlankis. Kampo didumas
 10. Kaip apskaičiuoti greičiau. Sudėties dėsniai
 11. Kaip apskaičiuoti greičiau. Atimties dėsniai
 12. Rezultato spėjimas
 13. Sudėti ar atimti? Sudėkite arba atimkite
 14. Kaip užrašyti sprendimą?
 15. Stačiakampio ir kvadrato savybės. Stačiakampio savybės
 16. Stačiakampio gretasienio elementai ir savybės
 17. Kubo ir stačiakampio gretasienio vaizdavimas
 18. Galimybių vaizdavimas. Galimybių medis
 19. Taip skaičiuoti patogiau. Dviejų ir daugiau skaičių daugybos dėsniai.
 20. Dauginame stulpeliu, dalijame kampu. Dalyba kampu
 21. Dalyba su liekana
 22. Dešimtainių skaičių daugyba. Dešimtainio skaičiaus daugyba iš dešimtainio skaičiaus
 23. Dešimtainių skaičių dalyba. Dešimtainio skaičiaus dalyba iš natūraliojo skaičiaus
 24. Dešimtainių skaičių dalyba. Dešimtainio skaičiaus dalyba iš dešimtainio skaičiaus
 25. Dalis ir dalys
 26. Skritulys ir jo dalys
 27. Kaip rasti visumą ar jos dalį? Visuma ir viena jos dalis
 28. Procentai
 29. Stačiakampio ir kvadrato perimetras
 30. Figūros plotas
 31. Stačiakampio ir kvadrato plotas. Kvadrato plotas
 32. Stačiakampio gretasienio matmenys
 33. Stačiakampio gretasienio ir kubo paviršiaus plotas
 34. Paprastosios trupmenos pertvarkymas ir prastinimas. Trupmenos prastinimas
 35. Paprastosios trupmenos pertvarkymas ir prastinimas. Trupmenų palyginimas
 36. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Paprastųjų trupmenų vaizdavimas skaičių spindulyje
 38. Mišrieji skaičiai
 39. Koordinačių sistema

 

6 klasė

 1. Tyrimo tikslas ir planas
 2. Grafinis duomenų vaizdavimas. Skritulinė ir stačiakampė diagrama
 3. Natūralieji ir dešimtainiai skaičiai
 4. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Tas pats kitaip.
 5. Mišrieji skaičiai.
 6. Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai. Skaidymas pirminiais daugikliais.
 7. Skaičiaus dalikliai ir kartotiniai. Skaičiaus dalikliai.
 8. Skaičiaus dalikliai ir kartotiniai. Mažiausias bendras kartotinis.
 9. Daugiakampis, apskritimas ir skritulys. Kas per figūra...
 10. Trikampių rūšys. Įvairiakraštis, lygiašonis ir lygiakraštis trikampis.
 11. Trikampių rūšys. Smailusis, statusis ir bukasis trikampiai.
 12. Figūrų braižymas. Figūros koordinačių plokštumoje.
 13. Trupmenų su skirtingais vardikliais sudėtis ir atimtis.
 14. Mišriųjų skaičių sudėtis ir atimtis.
 15. Piramidė
 16. Skaičių keliame kvadratu ir kubu.
 17. Trupmenų ir mišriųjų skaičių daugyba. Dauginame mišriuosius ir natūraliuosius skaičius.
 18. Trupmenų ir mišriųjų skaičių dalyba. Mišriųjų skaičių dalyba.
 19. Skaičius ir jo dalys. O jei dirbtume drauge...
 20. Tiesiogiai proporcingi dydžiai kasdieniame gyvenime. Kelyje.
 21. Tiesiogiai proporcingi dydžiai kasdieniame gyvenime. Virtuvėje.
 22. Raidiniai reiškiniai. Sudėti, atimti, padauginti ar padalyti?
 23. Lygčių sprendimas. Taikome daugybą.
 24. Kaip greičiau apskaičiuoti plotą? Formulė stačiojo trikampio plotui apskaičiuoti.
 25. Tūris.

 

9 klasė

 1. Rinkinių iš skirtingų aibių elementų sudarymas
 2. Elementų tvarka rinkinyje
 3. Suskaičiuokime rinkinius, kai jų elementų išdėstymo tvarka nėra svarbi
 4. Skaičių aibės
 5. Natūralieji skaičiai. Dalumas (problemų sprendimas)
 6. Pagalbininkas skaičiuotuvas
 7. Reiškinių sudarymas
 8. Lygtis. Lygties sprendimas
 9. Lygčių sprendimas skaidymo daugikliais būdu
 10. Kvadratinės lygties ax2 + bx + c = 0 sprendimas
 11. Žodiniai uždaviniai (problemų sprendimas)
 12. Skaitome grafikus
 13. Dydžių proporcingumas
 14. Tiesinė priklausomybė
 15. Funkcinė priklausomybė. Tiesinė funkcija
 16. Figūros koordinačių sistemoje
 17. Tiesinė funkcija. Savikontrolė
 18. Trikampių lygumas
 19. Trikampių panašumas
 20. Trikampio lygumo ir panašumo požymių taikymas
 21. Keturkampių (daugiakampių) lygumas ir panašumas
 22. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos
 23. Trikampio pusiaukraštinių savybė (problemų sprendimas)
 24. Panašiųjų figūrų perimetrai ir plotai
 25. Daugiakampiai. Savikontrolė
 26. Lygčių sistemos sprendimas keitimo būdu
 27. Lygčių sistemos sprendimas grafiniu būdu
 28. Kaip suderinti paklausą ir pasiūlą (problemų sprendimas)
 29. Skritulio elementai
 30. Apskritimo kirstinė ir liestinė
 31. Skritulio išpjova
 32. Skritulio nuopjova. Jungiame ir skaidome figūras
 33. Ritinio paviršius ir tūris
 34. Kūgio paviršius ir tūris
 35. Rutulio paviršius ir tūris
 36. Sudėtingi kūnai (problemų sprendimas)
 37. Sukiniai. Savikontrolė

 

10 klasė

 1. Matiniai skaičiai
 2. Laipsnių savybių taikymas  (problemų sprendimas)
 3. Ar visada galima apskaičiuoti trupmeninio reiškinio skaitinę reikšmę
 4. Trupmeninių reiškinių prastinimas
 5. Veiksmai su trupmeniniais reiškiniais
 6. Trupmeniniai reiškiniai. Savikontrolė
 7. Racionaliųjų lygčių sprendimas
 8. Žodinių uždavinių sprendimas (problemų sprendimas)
 9. Racionaliosios lygtys. Savikontrolė
 10. Tikimybinis bandymas ir jo baigtys
 11. Statistinė ir klasikinė įvykio tikimybės apibrėžtys
 12. Priklausomybės y = x2 grafikas ir savybės
 13. Kaip nubraižyti y = ax2 + bx + c  grafiką
 14. Kvadratinės funkcijos savybių taikymas (problemų sprendimas)
 15. Kvadratinių nelygybių, kurių dešiniojoje pusėje yra nulis, sprendimas grafiniu būdu
 16. Nelygybių sprendimas intervalų  metodu
 17. Nelygybės. Savikontrolė
 18. Smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas
 19. Stačiojo trikampio sprendimas
 20. Taisyklingoji prizmė ir taisyklingoji piramidė
 21. Tūris
 22. Erdvės geometrija. Savikontrolė
 23. Procentų skaičiavimo uždaviniai
 24. Lygčių sistemų sprendimo būdai
 25. Lygčių sistemos. Savikontrolė

 

VII. Lietuvių kalba

9 klasė

 1. Skyriaus „Kartojimas“ apibendrinimas
 2. Kalba – gyvas organizmas
 3. Ryškiausios senųjų raštų kalbos ypatybės
 4. Skyriaus „Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys“ apibendrinimas.
 5. Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas
 6. Viešoji kalba
 7. Kaitomųjų kalbos dalių kirčiavimas
 8. Mokomės kirčiuoti be klaidų
 9. Skyriaus „Kirčiavimas“ apibendrinimas
 10. Skaitome negrožinius tekstus: laiškas
 11. Skyriaus „Skaitymas“ apibendrinimas.
 12. Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai
 13. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba
 14. Skyriaus „Sintaksė (I)“ apibendrinimas
 15. Susipažinkime: mokslinis stilius
 16. Skyriaus „Rašymas (I)“ apibendrinimas
 17. Šalutinių dėmenų rūšys
 18. Šalutinių dėmenų laipsniai ir vienarūšiai šalutiniai dėmenys
 19. Skyriaus „Sintaksė (II)“ apibendrinimas
 20. Susipažinkime: administracinis stilius
 21. Motyvacinis laiškas, prašymas
 22. Skyriaus „Rašymas (II)“ apibendrinimas
 23. Sintaksės kartojimas
 24. Skyriaus „Apibendrinimas“ apibendrinimas

 

VIII. Istorija

7 klasė

 1. Ko mokėtės 5-6 klasėje
 2. Žmonijos raidos veiksniai
 3. Žmogaus kilmė ir raida
 4. Priešistorės žmonių verslai
 5. Priešistorinių laikų kasdienybė
 6. 2 skyrius. Priešistorės žmonės. Kartojimo pamoka
 7. Senovės Rytų civilizacijų politinė raida
 8. Senovės Rytų civilizacijos laimėjimai
 9. Senovės Rytų religijos
 10. Senovės žydai ir judaizmas
 11. 3 skyrius. Senovės rytų civilizacijos.  Kartojimo pamoka
 12. Civilizacijos atsikūrimas
 13. Graikų mokslo laimėjimai
 14. Viduržemio jūros pakrančių gyventojai ir verslai.
 15. Graikų religija. Olimpiados
 16. 4 skyrius. Senovės Graikija. Kartojimo pamoka Antikos civilizacijos.
 17. Romos respublika
 18. Romos imperija
 19. Didysis tautų kraustymasis. Vakarų Romos imperijos žlugimas
 20. Romėnų mokslo ir meno laimėjimai
 21. Ankstyvoji krikščionybė
 22. 5 skyrius. Antikos civilizacijos. Senovės Roma.  Kartojimo pamoka
 23. Baltų gentys
 24. Baltų pasaulėžiūra ir religija
 25. 6 skyrius. Baltai. Kartojimo pamoka

 

IX. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas: Ritės Bitės muzikos pamokėlės

 1. Ritė Bitė groja klavišais
 2. Ritė Bitė ieško smuiko raktelio
 3. Ritė Bitė ir muzikinis metras
 4. Ritė Bitė laukia Kalėdų
 5. Ritė Bitė myli lietuvių liaudies muziką
 6. Ritė Bitė mokosi dainuoti
 7. Ritė Bitė muša būgną
 8. Ritė Bitė muzikos ženklų pasaulyje
 9. Ritė Bitė pučia dūdą
 10. Ritė Bitė susipažįsta su melodija

X. Anglų kalba

2 klasė

 1. Letters and sounds
 2. Numbers and colours
 3. Family
 4. Body parts
 5. School
 6. Home
 7. Games and toys
 8. Food and drink
 9. Clothes
 10. Seasons
 11. Animals