Aktyviosios klasės sprendimas - Interaktyviosios pateiktys - Interaktyviųjų pateikčių sąrašas

 

I. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: integruotos veiklos pateiktys 5-7 metų vaikams.

1. Rudenėlio šventė

2. Metų laikai

3. Medžiai

4. Mano namas

5. Laukiniai ir naminiai gyvūnai

6. Laukiniai ir naminiai paukščiai

7. Mūsų Tėvynė Lietuva

8. Profesijos

9. Gero elgesio ABC

10. Mano šeima

 

II. Pradinis ugdymas. Integruotas kursas: lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas.

1 klasė

1. Žaidžiame ir mokomės

2. Kas ką mato?

3. Pagalbos telefonas

4. Rudens pintinė

5. Ko nėra?

6. Laiškas

7. Ledas, vėjas, sniegas

8. Kalėdų eglutė

9. Laukiniai ir naminiai paukščiai

10. Kaip sustabdyti akimirką?

11. Lietuvos simboliai

12. Laikas

13. Diena ir naktis

14. Savaitė, mėnuo

15. Metų laikai

16. Giminės medis

17. Praeitis ir ateitis

18. Ką žmonės dirba visą dieną?

19. Atostogos

20. 2 klasės link

 

2 klasė

1. Batai (apavas)

2. Saldu – rūgštu

3. Temperatūra

4. Elektra

5. Vanduo

6. Projektas „Baltija“

7. Namai ir apranga kituose kraštuose...

8. Drabužiai

9. Liga

10. Planas

11. Kelionėje

12. Projektas „Neringa“

13. Koks šiandien oras?

14. Vaivorykštė

15. Vėjas

16. Projektas „Medžiai“

17. II klasės kurso apibendrinimas „Sveika, vasara!

 

III. Biologija

7 klasė

1. Ląstelės membranos veikla

2.  Žaliųjų ląstelių veikla

3.  Kaip ląstelės apsirūpina energija

4.  Kaip klasifikuoti ir atpažinti organizmus

5. Apibendrinkime. 1 skyrius „Nuo ląstelės iki organizmo“

6. Virusai – tarpininkai tarp negyvojo ir gyvojo pasaulio

7. Nematomas bakterijų pasaulis

8. Pirmuonys – vienaląsčiai protistai

9.  Paprastos sandaros grybai

10. Apibendrinkime. 2 skyrius „Paprasčiausios sandaros organizmai“

11. Augalų pasaulyje paprasčiausios yra samanos

12. Plikasėkliai brandina sėklas, bet nežydi

13. Gaubtasėkliai – tobuliausi augalai

14. Apibendrinkime. 3 skyrius „Augalai – žalia Žemės spalva“

15. Kirmėlės juda be kojų

16.  Nariuotakojai visur: ore, vandenyje ir sausumoje

17. Apibendrinkime. 4 skyrius “Gyvūnai, neturintys stuburo“

18. Žuvys prisitaikiusios gyventi vandenyje

19. Paukščiai – vieninteliai gyvūnai, turintys plunksnas

20. Žinduoliai jauniklius maitina pienu

21. Apibendrinkime. 5 skyrius „Stuburiniai gyvūnai“

22. Skirtinga organizmų mityba

23. Gyvėdžių mitybos grandinės

24. Kaip organizmai prisitaikę išgyventi

25. Apibendrinkime. 6 skyrius „Sudėtingi organizmų tarpusavio ryšiai“

 

9 klasė

1. Gyvūnų audiniai

2. Augalų audiniai

3. Energijos virsmai organizme

4. Vandens judėjimas pro plazminę membraną

5. Genetiškai modifikutų maisto produktų kūrimas

6. Skyriaus "Ląstelė - gyvybės pagrindas" apibendrinimas

7. Kraujas - skystasis audinys

8. Kraujotakos sistema

9. Skyriaus "Kraujas ir kraujotakos sistema" apibendrinimas

10. Virškinimas susijęs su fermentų veikla

11. Virškinimas prasideda burnoje

12. Maistas baigiamas virškinti žarnyne

13. Skyriaus "Virškinimo organų sistema" apibendrinimas

14. Oro kelionė kvėpavimo takais

15. Dujų apykaita plaučiuose ir audiniuose

16. Skyriaus "Kvėpavimo organų sistema" apibendrinimas

17. Kokie yra šalininmo organai

18. Inkstuose susidaro šlapimas

19. Skyriaus "Šalinimas" apibendrinimas

20. Pastovi kūno temperatūra

21. Organizmui būtina pastovi gliukozės koncentracija

22. Skyriaus "Homeostazė" apibendrinimas

23. Nervų sistemos sandara

24. Centrinė nervų sistema

25. Akis- regos organas.

26. Ausis- ne tik klausos organas

27. Pagrindinės žmogaus griaučių dalys

28. Skyriaus "Nervų sistema" apibendrinimas

29. Nelytinis dauginimasis. Mitozė.

30. Lytinis dauginimasis. Mejozė

31. Augalų ir gyvūnų apvaisinimas ir vystymasis

32. Apvaisinimas ir vaisiaus vystymasis

33. Organizmų klonavimas

34. Skyriaus "Organizmų dauginimasis" apibendrinimas

 

IV. Gamta ir žmogus

5 klasė

1. Galvok ir dirbk kaip mokslininkas

2. Skyriaus "Tyrinėk, atrask, pažink" apibendrinimas

3. Augalai, gyvūnai ir grybai šalia mūsų

4. Kaip grupuoti pagal požymius

5. Kas kuo minta

6. Visus maitina augalai

7. Kur dingsta nukritę lapai

8. Visi vienas kitam reikalingi

9. Skyriaus "Gyvoji gamta" apibendrinimas

10. Aplinką pažįstame jutimo organais

11. Kodėl matome daiktus

12. Spalvotas pasaulis

13. Ar akys nemeluoja?

14. Rega

15. Kaip atsiranda garsas

16. Skyriaus "Aplinka ir mes" apibendrinimas

17. Kodėl reikia valgyti?

18. Ką gauname su maistu

19. Maisto kelias

20. Darbas kartu

21. Sveika mityba

22. Būk aktyvus, judrus - ir būsi sveikas

23. Skyriaus "Mūsų kūnas" apibendrinimas

24. Viskas juda

25. Jėgos

26. Tamprumo jėga

27. Trinties jėga

28. Skyriaus "Energija, judėjimas, jėgos" apibendrinima

29. Pažinkime medžiagas

30. Grynos medžiagos ir mišiniai

31. Tirpalų rūšys

32. Kam žmonės ženklina medžiagas

33. Sveikatai žalingos medžiagos

34. Skyriaus "Medžiagų pasaulis" apibendrinimas

35. Elektros krūviai ir jų sąveika

36. Elektros grandinė

37. Elektros energijos šaltiniai

38. Magnetai

39. Žemė - didelis magnetas

40. Skyriaus "Elektra ir magnetas" apibendrinimas

 

6 klasė

1. Tyrinėtojai matuoja labai tiksliai

2. Kas slepiasi daiktų viduje

3. Veidrodžiai atspindi pasaulį

4. Didinamasis prietaisas – mikroskopas

5. Skyriaus "Tyrinėk, atrask, pažink" apibendrinimas

6. Žvaigždės ir žvaigždynai

7. Saulė - žvaigždė, o Žemė - planeta

8. Saulės šeima

9. Kaip matuojamas laikas

10. Mūsų kaimynas Mėnulis

11. Saulės ir Mėnulio užtemimai

12. Skyriaus "Žvaigždėtasis dangus" apibendrinimas

13. Ląstelė - mažiausia organizmo dalelė (1)

14. Ląstelė - mažiausia organizmo dalelė (2)

15. Apie organizmus, sudarytus tik iš vienos ląstelės

16. Apie organizmus, sudarytus iš daugelio ląstelių

17. Mikroorganizmai aplink mus

18. Ląstelės, audiniai, organai

19. Skyriaus "Vienaląsčiai ir daugialąsčiai organizmai" apibendrinimas

20. Savo požymius organizmai perduoda palikuonims

21. Kaip dauginasi vienaląsčiai organizmai

22. Kaip dauginasi daugialąsčiai organizmai

23. Kam augalams reikalingi žiedai

24. Kaip gyvūnai susilaukia palikuonių

25. Skyriaus "Gyvybė kuria gyvybę" apibendrinimas

26. Kaip sudarytos medžiagos

27. Medžiagų būsenos

28. Vanduo tirpina medžiagas

29. Oras - dujų mišinys

30. Medžiagų kitimai

31. Medžiagų įvairovė

32. Skyriaus "Nematomos medžiagų dalelės" apibendrinimas

33. Gamintojai gamina maistą ir kurą

34. Degimas

35. Kvėpuodami gauname energijos

36. Skyriaus "Žemė - deguonies planeta“ apibendrinimas

37. Nuolat kintanti mūsų planeta

38. Skyriaus „Gyvybės kilmė“apibendrinimas

39. Atliekų perdirbimas ir pakartotinis naudojimas

40. Skyriaus „Žmogus keičia Žemę „ apibendrinimas

 

V. Fizika

7 klasė

1. Kas yra fizika?

2. Mes – Saulės sistemos gyventojai

3. Ar matomas šviesos spindulys?

4. Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai

5. Šešėlis ir pusšešėlis

6.  Mėnulio fazės. Planetų judėjimas

7. Šviesos atspindys

8.  Veidrodžiai

9.  Lęšis. Akis

10.  2 Skyriaus „Šviesos pasaulyje“ apibendrinimas ir kartojimas

11. Iš ko sudaryti kūnai?

12.  Atomų ir molekulių judėjimas

13. Medžiagos būsenos

14. 3 Skyriaus „Medžiagos ir šiluma“ apibendrinimas ir kartojimas

15. Įelektrinimas

16. Elektros srovė

17. Elektros energija

18. Elektrinės grandinės

19. 4 Skyriaus „Elektra“ apibendrinimas ir kartojimas

20. Fizikiniai dydžiai

21. Matematikos pagrindai. Paklaidos.

22.  Kūnų matmenų radimas      

23. Plotas ir tūris

24. Medžiagos tankis

25. 5 Skyriaus „Fizikiniai dydžiai ir jų matavimai“ apibendrinimas ir kartojimas

 

VI. Matematika

5 klasė

1. Natūralieji skaičiai

2. Dydžiai kasdienybėje. Masė

3. Dydžiai kasdienybėje. Laikas

4. Skaičiai su kableliu

5. Skaičių spindulys

6. Mažiau, daugiau, lygu. Skaičių palyginimas nenaudojant skaičių spindulį.

7. Apvalinimas. Apvaliname iki dešimtųjų, šimtųjų, tūkstančių,...

8. Liniuotė

9. Matlankis. Kampo didumas

10. Kaip apskaičiuoti greičiau. Sudėties dėsniai

11. Kaip apskaičiuoti greičiau. Atimties dėsniai

12. Rezultato spėjimas

13. Sudėti ar atimti? Sudėkite arba atimkite

14. Kaip užrašyti sprendimą?

15. Stačiakampio ir kvadrato savybės. Stačiakampio savybės

16. Stačiakampio gretasienio elementai ir savybės

17. Kubo ir stačiakampio gretasienio vaizdavimas

18. Galimybių vaizdavimas. Galimybių medis

19. Taip skaičiuoti patogiau. Dviejų ir daugiau skaičių daugybos dėsniai.

20. Dauginame stulpeliu, dalijame kampu. Dalyba kampu

21. Dalyba su liekana

22. Dešimtainių skaičių daugyba. Dešimtainio skaičiaus daugyba iš dešimtainio skaičiaus

23. Dešimtainių skaičių dalyba. Dešimtainio skaičiaus dalyba iš natūraliojo skaičiaus

24. Dešimtainių skaičių dalyba. Dešimtainio skaičiaus dalyba iš dešimtainio skaičiaus

25. Dalis ir dalys

26. Skritulys ir jo dalys

27. Kaip rasti visumą ar jos dalį? Visuma ir viena jos dalis

28. Procentai

29. Stačiakampio ir kvadrato perimetras

30. Figūros plotas

31. Stačiakampio ir kvadrato plotas. Kvadrato plotas

32. Stačiakampio gretasienio matmenys

33. Stačiakampio gretasienio ir kubo paviršiaus plotas

34. Paprastosios trupmenos pertvarkymas ir prastinimas. Trupmenos prastinimas

35. Paprastosios trupmenos pertvarkymas ir prastinimas. Trupmenų palyginimas

36. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

37. Paprastųjų trupmenų vaizdavimas skaičių spindulyje

38. Mišrieji skaičiai

39. Koordinačių sistema

 

6 klasė

1. Tyrimo tikslas ir planas

2. Grafinis duomenų vaizdavimas. Skritulinė ir stačiakampė diagrama

3. Natūralieji ir dešimtainiai skaičiai

4. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Tas pats kitaip.

5. Mišrieji skaičiai.

6. Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai. Skaidymas pirminiais daugikliais.

7. Skaičiaus dalikliai ir kartotiniai. Skaičiaus dalikliai.

8. Skaičiaus dalikliai ir kartotiniai. Mažiausias bendras kartotinis.

9. Daugiakampis, apskritimas ir skritulys. Kas per figūra...

10. Trikampių rūšys. Įvairiakraštis, lygiašonis ir lygiakraštis trikampis.

11. Trikampių rūšys. Smailusis, statusis ir bukasis trikampiai.

12. Figūrų braižymas. Figūros koordinačių plokštumoje.

13. Trupmenų su skirtingais vardikliais sudėtis ir atimtis.

14. Mišriųjų skaičių sudėtis ir atimtis.

15. Piramidė

16. Skaičių keliame kvadratu ir kubu.

17. Trupmenų ir mišriųjų skaičių daugyba. Dauginame mišriuosius ir natūraliuosius skaičius.

18. Trupmenų ir mišriųjų skaičių dalyba. Mišriųjų skaičių dalyba.

19. Skaičius ir jo dalys. O jei dirbtume drauge...

20. Tiesiogiai proporcingi dydžiai kasdieniame gyvenime. Kelyje.

21. Tiesiogiai proporcingi dydžiai kasdieniame gyvenime. Virtuvėje.

22. Raidiniai reiškiniai. Sudėti, atimti, padauginti ar padalyti?

23. Lygčių sprendimas. Taikome daugybą.

24. Kaip greičiau apskaičiuoti plotą? Formulė stačiojo trikampio plotui apskaičiuoti.

25. Tūris.

 

9 klasė

1. Rinkinių iš skirtingų aibių elementų sudarymas

2. Elementų tvarka rinkinyje

3. Suskaičiuokime rinkinius, kai jų elementų išdėstymo tvarka nėra svarbi

4. Skaičių aibės

5. Natūralieji skaičiai. Dalumas (problemų sprendimas)

6. Pagalbininkas skaičiuotuvas

7. Reiškinių sudarymas

8. Lygtis. Lygties sprendimas

9. Lygčių sprendimas skaidymo daugikliais būdu

10. Kvadratinės lygties ax2 + bx + c = 0 sprendimas

11. Žodiniai uždaviniai (problemų sprendimas)

12. Skaitome grafikus

13. Dydžių proporcingumas

14. Tiesinė priklausomybė

15. Funkcinė priklausomybė. Tiesinė funkcija

16. Figūros koordinačių sistemoje

17. Tiesinė funkcija. Savikontrolė

18. Trikampių lygumas

19. Trikampių panašumas

20. Trikampio lygumo ir panašumo požymių taikymas

21. Keturkampių (daugiakampių) lygumas ir panašumas

22. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos

23. Trikampio pusiaukraštinių savybė (problemų sprendimas)

24. Panašiųjų figūrų perimetrai ir plotai

25. Daugiakampiai. Savikontrolė

26. Lygčių sistemos sprendimas keitimo būdu

27. Lygčių sistemos sprendimas grafiniu būdu

28. Kaip suderinti paklausą ir pasiūlą (problemų sprendimas)

29. Skritulio elementai

30. Apskritimo kirstinė ir liestinė

31. Skritulio išpjova

32. Skritulio nuopjova. Jungiame ir skaidome figūras

33. Ritinio paviršius ir tūris

34. Kūgio paviršius ir tūris

35. Rutulio paviršius ir tūris

36. Sudėtingi kūnai (problemų sprendimas)

37. Sukiniai. Savikontrolė

 

10 klasė

1. Matiniai skaičiai

2. Laipsnių savybių taikymas  (problemų sprendimas)

3. Ar visada galima apskaičiuoti trupmeninio reiškinio skaitinę reikšmę

4. Trupmeninių reiškinių prastinimas

5. Veiksmai su trupmeniniais reiškiniais

6.Trupmeniniai reiškiniai. Savikontrolė

7. Racionaliųjų lygčių sprendimas

8. Žodinių uždavinių sprendimas (problemų sprendimas)

9. Racionaliosios lygtys. Savikontrolė

10. Tikimybinis bandymas ir jo baigtys

11. Statistinė ir klasikinė įvykio tikimybės apibrėžtys

12. Priklausomybės y = x2 grafikas ir savybės

13.  Kaip nubraižyti y = ax2 + bx + c  grafiką

14. Kvadratinės funkcijos savybių taikymas (problemų sprendimas)

15. Kvadratinių nelygybių, kurių dešiniojoje pusėje yra nulis, sprendimas grafiniu būdu

16.  Nelygybių sprendimas intervalų  metodu

17. Nelygybės. Savikontrolė

18. Smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas

19. Stačiojo trikampio sprendimas

20. Taisyklingoji prizmė ir taisyklingoji piramidė

21. Tūris

22. Erdvės geometrija. Savikontrolė

23. Procentų skaičiavimo uždaviniai

24.  Lygčių sistemų sprendimo būdai

25. Lygčių sistemos. Savikontrolė

 

VII. Lietuvių kalba

9 klasė

1.Skyriaus „Kartojimas“ apibendrinimas

2.Kalba – gyvas organizmas

3. Ryškiausios senųjų raštų kalbos ypatybės

4. Skyriaus „Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys“ apibendrinimas.

5. Bendravimo situacijos ir viešasis kalbėjimas

6. Viešoji kalba

7. Kaitomųjų kalbos dalių kirčiavimas

8. Mokomės kirčiuoti be klaidų

9. Skyriaus „Kirčiavimas“ apibendrinimas

10.Skaitome negrožinius tekstus: laiškas

11. Skyriaus „Skaitymas“ apibendrinimas.

12.Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai

13. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių skyryba

14. Skyriaus „Sintaksė (I)“ apibendrinimas

15. Susipažinkime: mokslinis stilius

16. Skyriaus „Rašymas (I)“ apibendrinimas

17. Šalutinių dėmenų rūšys

18. Šalutinių dėmenų laipsniai ir vienarūšiai šalutiniai dėmenys

19. Skyriaus „Sintaksė (II)“ apibendrinimas

20. Susipažinkime: administracinis stilius

21. Motyvacinis laiškas, prašymas

22. Skyriaus „Rašymas (II)“ apibendrinimas

23. Sintaksės kartojimas

24. Skyriaus „Apibendrinimas“ apibendrinimas

 

VIII. Istorija

7 klasė

1. Ko mokėtės 5-6 klasėje

2. Žmonijos raidos veiksniai

3. Žmogaus kilmė ir raida

4. Priešistorės žmonių verslai

5. Priešistorinių laikų kasdienybė

 6. 2 skyrius. Priešistorės žmonės. Kartojimo pamoka

7. Senovės Rytų civilizacijų politinė raida

8. Senovės Rytų civilizacijos laimėjimai

9. Senovės Rytų religijos

10. Senovės žydai ir judaizmas

11.3 skyrius. Senovės rytų civilizacijos.  Kartojimo pamoka

12. Civilizacijos atsikūrimas

13. Graikų mokslo laimėjimai

14. Viduržemio jūros pakrančių gyventojai ir verslai.

15. Graikų religija. Olimpiados

16.4 skyrius. Senovės Graikija. Kartojimo pamoka Antikos civilizacijos.

17. Romos respublika

18. Romos imperija

19. Didysis tautų kraustymasis. Vakarų Romos imperijos žlugimas

20. Romėnų mokslo ir meno laimėjimai

21. Ankstyvoji krikščionybė

22. 5 skyrius. Antikos civilizacijos. Senovės Roma.  Kartojimo pamoka

23. Baltų gentys

24. Baltų pasaulėžiūra ir religija

25. 6 skyrius. Baltai. Kartojimo pamoka

 

IX. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas: Ritės Bitės muzikos pamokėlės

1. Ritė Bitė groja klavišais
2. Ritė Bitė ieško smuiko raktelio
3. Ritė Bitė ir muzikinis metras
4. Ritė Bitė laukia Kalėdų
5. Ritė Bitė myli lietuvių liaudies muziką
6. Ritė Bitė mokosi dainuoti
7. Ritė Bitė muša būgną
8. Ritė Bitė muzikos ženklų pasaulyje
9. Ritė Bitė pučia dūdą
10. Ritė Bitė susipažįsta su melodija